Giới Thiệu

Giới Thiệu

Công ty Trần Đình Tùng chuyên dịch vụ thành lập doanh nghiệp, dịch vụ kế toán, dịch vụ hành chính….tại Bình Dương.

Tư vấn đầu tư:

 • Tư vấn thủ tục, điều kiện thành lập công ty liên doanh nước ngoai, công ty 100% vốn nước ngoài, thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh của công ty nước ngoài tại Việt Nam.
 • Soạn thảo hồ sơ Dự án đầu tư, Báo cáo nghiên cứu khả thi.
 • Đại diện Khách hàng tiến hành nộp hồ sơ đầu tư, giải trình với cơ quan có thẩm quyền và đạt được sự phê chuẩn các Giấy phép đầu tư.
 • Tư vấn các chính sách về thuế, ưu đãi đầu tư nước ngoài.

Sở hữu trí tuệ và Bản quyền

 • Đại diện cho khách hàng tiến hành Tra cứu và Đăng ký bảo hộ Sáng chế, Kiểu dáng Công nghiệp, Nhãn hiệu và Bản quyền tác giả.
 • Tư vấn, Soạn thảo Hợp đồng li-xăng/chuyển nhượng, Hợp đồng chuyển giao công nghệ và Hợp đồng nhượng quyền thương mại (Franchising).
 • Điều tra, giải quyết tranh chấp, vi phạm quyền Sở hữu công nghiệp, Bản quyền tác giả, Bí mật kinh doanh.
 • Tư vấn và Đại diện khách hàng đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại các nước như Mỹ, EU, Hàn Quốc, Nhật Bản, Úc và các nước trong khu vực Asean như Lào, Cambodia, Thái Lan, Singapore

Tư vấn xin giấy phép:

 • Tư vấn thủ tục và điều kiện để xin các loại giấy phép.
 • Tiến hành lập hồ sơ và đại diện pháp lý để đi xin giấy phép.
 • Đại diện cho khách hàng để giao dịch với cơ quan nhà nước dựa trên mối quan hệ và kinh nghiệm chuyên sâu trong từng loại giấy phép.
 • Tiến hành nhanh các thủ tục để có thể giúp khách hàng giảm thiểu thời gian và chi phí thực hiện công việc.

Tư vấn xây dựng hệ thống quản lý chất lượng ISO:

 • Cung cấp các dịch vụ về đào tạo, chứng nhận ISO 9001: 2008, ISO 14001: 2004, ISO 22000…
 • Đứng ra tổ chức phối hợp các cán bộ có trình độ chuyên môn và đã từng đi tập huấn tại nước ngoài để đào tạo, hướng dẫn và xây dựng hệ thống chất lượng cho quý doanh nghiệp.
 • Đại diện cho Khách hàng tiến hành làm thủ tục để giao dịch với cơ quan chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng.

Bình luận / Thắc mắc :