Báo Cáo Thuế

Báo Cáo Thuế

Dịch vụ báo cáo thuế tại Bình Dương tại Công ty Trần Đình Tùng

Với nhiều năm trong lĩnh vực dịch vụ báo cáo thuế, công ty Trần Đình Tùng đã mang đến cho bạn dịch vụ Báo cáo Thuế trọn gói chuyên nghiệp, an toàn và chính xác nhất.

dich vu bao cao thue

Dịch vụ báo cáo thuế trọn gói hàng tháng

Quy trình báo cáo thuế tại Bình Dương

 • Soát xét hóa đơn đầu vào, đầu ra, chuẩn bị hồ sơ kèm theo các chi phí cần thiết
 • Nhập số dư đầu kỳ các tài khoản
 • Nhập số lượng hàng tồn kho đầu kỳ
 • Tính giá vốn hàng hóa
 • Nhập số liệu ngân hàng
 • Nhập dữ liệu đầu vào và đầu ra
 • Khớp thuế GTGT đầu vào, đầu ra cho từng tháng
 • Kết chuyển thuế GTGT
 • Lập bảng khấu hao TSCĐ
 • Kiểm tra công nợ và đối chiếu lại công nợ thực tế với doanh nghiệp
 • Kiểm tra hàng hóa và cân đối hàng tồn kho
 • Lập bảng phân bổ chi phí trả trước ngắn hạn và dài hạn
 • Lập phiếu chi cho các đối tượng cho nhà cung cấp thanh toán bằng tiền mặt
 • Lập phiếu thu cho các đối tượng khách hàng thanh toán bằng tiền mặt
 • Nhập chi phí lương nhân viên từng bộ phận
 • Nhập số liệu các chi phí cố định (TSCĐ, chi phí trả trước ngắn hạn và dài hạn)
 • Lập bảng chấm công và bảng lương
 • Cân đối số liệu và tính kết quả lỗ lãi

Những cam kết khi sử dụng dịch vụ báo cáo thuế tại Công Ty Trần Đình Tùng

1. Cung cấp thông tin kịp thời :

Cập nhật các thông tin kịp thời trong tháng: Hàng tháng cân đối hoá đơn đầu vào, đầu ra để đảm bảo phần nộp thuế GTGT. Cung cấp các thông tin tồn kho hàng hoá, vật tư thông báo cho Doanh nghiệp nếu phát hiện thiếu.

2. Cân đối chi phí hợp lý :

– Hàng tháng dựa vào các hoá đơn chứng từ đã cập nhật, cân đối doanh thu, chi phí đảm bảo kế hoạch lãi, lỗ cho Doanh nghiệp.

– Tư vấn để giải quyết các vấn đề tồn đọng liên quan.

3. Hoàn thiện sổ sách theo quy định :

– Lập, lưu chứng từ hợp lệ

– Sổ sách được hoàn thiện trong tháng, theo đúng chế độ kế toán hiện hành.

4. Nhiệt tình và trách nhiệm cao

– Có nhân viên phụ trách ổn định và thực hiện tất cả các công việc giải trình liên quan đến vấn đề chứng từ, sổ sách kế toán với cơ quan thuế.

– Chịu trách nhiệm nếu thực hiện hạch toán sai so với quy định gây thất thoát cho Doanh nghiệp.

Các dịch vụ khác :

Bình luận / Thắc mắc :